Dr. Abdülcelil KALAV

Dr. Abdülcelil KALAV

       1943          Galatasaray Lisesi Edebiyat Bölümü
       1943-1948  Cenevre Hukuk Fakültesi
       1952          "Fransa ve İsviçre Hukukuna Göre Sorumluluk Sağlayana Karşı Suçun Mağduru Olan
                        Kişinin Doğrudan Davranışı" (L'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur
                        de la responsabilite selon le Droit suisse et le français) konulu doktora tezi.
       2000          Türkiye'de Ticaret Hukuku alanında serbest avukatlık